Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

46Za nami bardzo pracowity rok! 2013 rok to okres kontynuacji wielu rozpoczętych wcześniej projektów, ale i stawiania kilku maleńkich kroków na drodze realizacji zupełnie nowych pomysłów. Pora na coroczne podsumowanie naszych działań

 

 

 

 

Śląski Shakespeare

W związku z ogłoszeniem II edycji Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare”, kontynuowano nabór prac napływających na Konkurs. Duży nacisk położono na promocję II edycji Konkursu. Uzyskano patronaty honorowe od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz od Urzędu Miasta Katowice. Pozyskano także patronaty medialne: TVP – Katowice, Polskiego Radia Katowice, Dziennika Zachodniego, portali internetowych zajmujące się promocją kultury. Opracowano bazę danych mediów, która posłużyła do wysyłania komunikatów o Konkursie w zasięgu ogólnokrajowym. Nabór prac do konkursu zakończono w dniu 05.02.2013r. Powołano dwie komisję konkursowe, z godnie z regulaminem konkursu, – komisje rejestracyjną oraz jury konkursu. W skład jury weszli: Przewodniczący Jury – Feliks Netz - poeta, prozaik, tłumacz i publicysta; Magdalena Piekorz – reżyser filmowy; Tadeusz Bradecki – dyrektor Teatru Śląskiego, aktor, reżyser, pisarz; Katarzyna Młynarczyk – Prezes Związku Literatów Polskich oddział Śląsk, poetka.

Fundacja została wsparta przez Urząd Miasta Katowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dotacjami, dzięki czemu udało się zorganizować bardzo uroczystą Galę Finałową Konkursu „Śląski Shakespeare” w dniu 10 maja 2013r. Miejsce, w którym odbyła się gala, zostało udostępnione przez prof. dr hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.Galę poprowadziła prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz.

Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością m. in. wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani Aleksandra Gajewska, która wygłosiła swoją opinię o potrzebie organizowania konkursów literackich, o znaczeniu i roli naszej Fundacji dla wsparcia utalentowanej i ambitnej młodzieży oraz dla rozwoju naszej kultury; Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach Pani Edyta Sytniewska. Przewodniczący Jury, Pan Feliks Netz ogłosił wyniki konkursu w kategoriach liryki i dramatu po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród pieniężnych i rzeczowych, wręczenie dyplomów i gratulacji wszystkim laureatom i wyróżnionym. Gala została uświetniona recytacją nagrodzonych wierszy, następnie zaprezentowano inscenizację fragmentu nagrodzonego scenariusza. Finałem uroczystości był koncert fortepianowy wybranych utworów Chopina oraz recital w wykonaniu młodej sopranistki. Uroczystość zakończono poczęstunkiem.

 

Fundacja dodatkowo, w ramach tego wydarzenia, zorganizowała wystawę fotografii artystycznej młodego artysty, którą zaprezentowano w holu Biblioteki Śląskiej.

 

Uroczystość byłą dokumentowana przez 4 stacje telewizyjne, dziennikarzy radiowych i prasowych oraz media internetowe. Bardzo pochlebne relacje o gali pokonkursowej pojawiły się w licznych gazetach i czasopismach, w których niejednokrotnie zamieszczano wybrane wiersze, a także fragmenty nagrodzonych dramatów.

 

Good morning, lemings!

 

Aby cele statutowe dotyczące promocji młodych twórców mogły być szerzej realizowane podjęto starania o zorganizowanie spektaklu teatralnego na podstawie zwycięskiego scenariusza pt.: „Good morning lemmings!”. W tym celu opracowano całą strategię działania, podjęto odpowiednie kroki i przy pomocy Urzędu Miasta Katowice zrealizowano interesujące przedstawienie, którego premiera odbyła się w Teatrze Śląskim w dniu 24.11.2013r. Przedstawienie stoi na wysokim poziomie i będzie wystawiane jeszcze kilkakrotnie w roku 2014r. Innymi poczynaniami promocyjnymi jest publikacja nagrodzonych i wyróżnionych utworów z gatunku liryki w pokonkursowym tomiku poezji pt.: „Wiersze wybrane. Konkurs „Śląski Shakespeare”.

 

IV Dni NGO w Katowicach

 

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji był udział w organizowanych przez Urząd miasta IV Katowickich Dniach Organizacji Pozarządowych w dniu 20.09.2013r. w Katowicach. Fundacja zorganizowała stoisko we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Na naszym stoisku m. in. szeroko reklamowano działalność naszej fundacji, jej dorobek i plany na przyszłość oraz sygnalizowano jej potrzeby. Przeprowadzono szereg rozmów z mieszkańcami miasta, pozyskano nowych wolontariuszy. Ponadto zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego „Aktywny Obywatel” warsztaty aktywności obywatelskiej pt.: „A cóż ja mogę zrobić?”. Podczas trwania tego wydarzenia wolontariusze Fundacji przeprowadzili szereg hepeningów i wystąpili z koncertem muzyki rockowej, który to koncert cieszył się ogromnym powodzeniem.
Na prośbę młodych plastyków

 

Wystawa młodych artystów

 

Fundacja zgodziła się zorganizować wystawę prac plastycznych pt.: „Spirit of modern art”. Wystawa została zorganizowana 1.10.2013r. w Hotelu Katowice, dzięki uprzejmości i wspaniałomyślności dyrektora Pana Aleksandra Cichonia, który zapewnił salę dla ekspozycji dzieł młodych plastyków oraz zapewnił obsługę techniczną wystawy. Zwieńczeniem wystawy była aukcja charytatywna na rzecz wsparcia młodych artystów wystawiających obrazy oraz na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji. Wystawa miała ogromne powodzenie i planujemy powtórzyć to wydarzenie w roku 2014.

 

III edycja "Śląskiego Shakespeare'a"


W październiku 2013r. został ogłoszony nabór prac do III edycji ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare”. Prace można było przesyłać do 15 lutego 2014r. Ogłoszenie konkursu poprzedzono opracowaniem projektu jego realizacji. Opracowano regulamin konkursu, metody i formy współpracy z mediami, współpracę z partnerami. Przeprowadzono wstępne rozmowy z kandydatami na członków komisji do oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych. Ustalono m. in.: program III edycji Gali pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze utwory nadesłane na konkurs, ogłoszono konkurs na plakat dotyczący III edycji konkursu.

 

Premiera spektaklu


W tym też czasie 24.11.2013r. odbyła się urocysta premiera spektaklu pt.: „Good morning lemmings!” autorstwa Mateusza Branickiego (25l) laureata I nagrody w II edycji konkursu „Śląski Shakespeare”.

 

Kobiety Sukcesu Śląska

 

Duży zaszczyt spotkał Fundację w listopadzie 2013 roku, która została zauważona i bardzo dobrze oceniona za działalność, w wyniku czego Prezes Fundacji, dr Anna Dobrowolska, w dniu 16.11.2013r. została Kobietą Sukcesu wśród złotej dziesiątki Kobiet Sukcesu Śląska.

 


Fundacja składa serdeczne podziękowania za pracę Radzie i Zarządowi Fundacji, wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcali swój czas i energię dla realizowania celów i idei Fundacji, dla instytucji i osób wspierających beneficjentów Fundacji i kontynuowania działalności w roku 2014. 

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury