Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Jeszcze mamy 7 dni do wypełnienia PIT, kto jeszcze nie wysłał, zdąży przekazać swój procent na konto Fundacji Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego, nr KRS: 0000355622, która ma na celu wspierać, promować i pomagać młodym i utalentowanym ludziom w tworzeniu ich wielkich i mniejszych dzieł. Działamy już piąty rok, organizujemy konkursy literackie, wernisaże, aukcje charytatywne na rzecz młodych plastyków, spektakle teatralne wg scenariuszy laureatów konkursów literackich, publikujemy. W tym czasie udało nam się odkryć prawdziwe talenty, m.in. nagrodziliśmy 24 osoby i wyróżniliśmy dodatkowo również 24 osoby, które wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Śląski Shakespeare”. Działamy charytatywnie, wspierając dzieci z potrzebujących rodzin. Aby móc nadal realizować te szlachetne cele bardzo prosimy o 1% dla wsparcia tej ambitnej, utalentowanej, pracowitej młodzieży i potrzebujących dzieci.

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury