Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Sybko upłynęło 10 lat od momentu ostatniego pożegnania Profesora zwyczajnego dr hab. Piotra Dobrowolskiego – patrona naszej Fundacji. Przy tej okrągłej rocznicy Jego śmierci wspomnijmy ile zrobił dla Śląska, dla nauki polskiej, dla młodzieży.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, jako dobrze zapowiadający się młody adept nauki, w 1961 roku otrzymał propozycję pracy w organizującym się Instytucie Śląskim w Katowicach. W 1968 roku powstał Uniwersytet Śląski, w którym został zatrudniony, jako asystent, w 1972 roku, jako jeden z pierwszych prowadził badania na temat separatyzmu śląskiego i opublikował pracę doktorską pt.” Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939 „.Kolejno podjął badania nad problemami współistnienia pokojowego pomiędzy Polską a Niemcami. Wynikiem tych badań była wydana przez PWN w 1980 r, „Zachodnioniemiecka myśl polityczna a pokojowe współistnienie i odprężenie”.

Jako, nauczyciel akademicki wykładał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był zapraszany na wykłady przez uczelnie w Polsce, a także na uczelnie w Niemczech. Był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych, wieloletnim dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji
Narodowej. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.
Obok badań naukowych nad pokojowym współistnieniem, współpracą europejską w zakresie euroregionów i innych, dużą część swojej pracy poświęcił rozwojowi intelektualnemu swoich podopiecznych czyli studentów, doktorantów, doktorów habilitowanych, a także ocenianiem dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesorskiego. 
Kochał młodzież, znał jej potrzeby i trudności z jakimi musiała walczyć aby osiągnąć wytyczony cel. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy w rozwiązywaniu problemów naukowych. Był opiekunem merytorycznym wybitnych i znanych naukowców, dziennikarzy, społeczników, dyplomatów. 
Wyrazem szacunku i pamięci dla Profesora była pośmiertnie wydana publikacja ”POLSKA NIEMCY EUROPA PAMIĘCI PIOTRA DOBROWOLSKIEGO’’ pod redakcją prof. dr hab. Jana Iwanka. Tekst uzupełniają wspomnienia o Profesorze Piotrze Dobrowolskim i prezentacja Jego bogatego dorobku naukowego. Uszanowania Jego pamięci nie można wyrazić lepiej niż naukowym dziełem, publikacją. 
W życiu prywatnym był bardzo dobrym ojcem, mężem i dziadkiem, kochającym swoją rodzinę - dwóch synów, później synowe oraz pięcioro wspaniałych wnucząt, które za Nim też przepadały. Potrafił z miłością odpowiadać na ich wszelkie, kłopotliwe czasem, pytania, bawić się z nimi, dużo im czytać. Dzisiaj byłby z nich bardzo dumny, ale w tej sytuacji one są dumne i ciągle ciepło wspominają ukochanego dziadka. Był bardzo odpowiedzialny, pracowity, miał szerokie zainteresowania: sztuką, kulturą i obyczajami innych narodów. Podczas wyjazdów turystycznych zaskakiwał swoją wrażliwością na dzieła wielkich mistrzów, a także znajomością historii obiektów zwiedzanych, był najlepszym przewodnikiem i kustoszem po zwiedzanych miejscach. Kochał też muzykę poważną, teatr, kino. Miał wielu szczerych przyjaciół, w Polsce i za granicą. 
Jak wielu okazało się to 10 sierpnia 2005 roku w dniu pogrzebu , jak bardzo był poważany, popularny, kochany. Pomimo okresu wakacyjnego jego pogrzeb 10 lat temu zgromadził licznych przyjaciół, nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski. Było to wielkie uroczyste wydarzenie w Katowicach, szkoda, że ostatnie. Istnieją kontynuatorzy jego badań, jego idei. Jednak nie wszystko zdążył przekazać, a całą wielką wiedzę jaką posiadał, zabrał ze sobą. Bardzo nam brakuje Ciebie Profesorze.

Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego oraz rodzina uprzejmie zawiadamiają wszystkich zainteresowanych, o Mszy Świętej w intencji 10-tej rocznicy śmierci Profesora Piotra Dobrowolskiego, która odbędzie się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 49A, w dniu 9 sierpnia (niedziela) 2015r., o godzinie 18:00.

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury