Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

W ostatnim czasie trochę ucichło na temat naszego konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie oficjalnych zasad wraz z regulaminem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich chcielibyśmy przekazać Państwu garść ważnych informacji na temat zmian jakie w nim nastąpiły.

Pierwszą (i z pewnością najważniejszą) zmianą jest fakt, iż organizatorem konkursu została od tego roku Biblioteka Śląska w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy placu Rady Europy 1, 40-021 Katowice. Tam też (po ogłoszeniu naboru prac do konkursu) należy wysłać do 29 lutego 2016r. swoje utwory w kopercie z dopiskiem "Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny i Piotra Dobrowolskich. . Ilość nadsyłanych egzemplarzy ograniczono do 1 + nośnika CD. Nowy organizator, czyli Biblioteka Śląska między innymi: zlikwidowała opłatę 30zł za obsługę konkursu, wprowadzono kryterium wiekowe dla autorów od 18 do 40 lat. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom przewidywane jest na uroczystej gali w dniu 20 maja 2016r. 

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury