Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego numer KRS 0000355622 dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy w bieżącym roku obdarowali naszą Fundację 1% podatku dochodowego PIT. Uprzejmie  prosimy, aby i w roku 2016 nasi darczyńcy nie zapominali o nas.

       Zadaniem naszej Fundacji jest wyszukiwanie, wspieranie i promowanie młodych talentów, zarówno literatów, plastyków, aktorów, filmowców stawiających pierwsze kroki na gruncie kultury, a jest to zadanie bardzo trudne. Dzięki pracy naszej Fundacji ambitna, uzdolniona i pracowita młodzież może prezentować publicznie swoje pasje, swoje prace i osiągnięcia. Jej osiągnięcia nagradzamy, publikujemy, wystawiamy w postaci spektakli teatralnych, organizacji wystaw. Współczesna twórczość młodych pasjonatów ma duży wpływ na rozwój kultury zarówno regionalnej, jak i krajowej oraz światowej. Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego, działamy nieodpłatnie, dzięki wolontariuszom, którzy kochają kulturę i chcą pracować dla wspólnego dobra, mamy znaczne osiągnięcia w naszej działalności. Wyróżnienie młodego człowieka bądź nagrodzenie jego dzieła, jest inspiracją, zachętą i wielkim zaszczytem, aby kontynuować swoje pasje twórcze. Bardzo zależy Fundacji aby móc kontynuować  działania  na rzecz utalentowanej młodzieży. 

Dlatego też za każdy 1% podatku od dochodu przekazany dla Fundacji Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego, numer KRS 0000355622 serdecznie dziękujemy w imieniu młodych twórców, dla których każde wsparcie ma ogromne znaczenie.

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury