Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Podczas dzisiejszej Gali ,,Ekolaury 2017: Polska Izba Ekologii,j która odbyła się w Katowicach w Kinie ,,Rialto", wyróżniono między innymi trzy projekty biorące udział w ogólnopolskim konkursie ,,Koniec Smogu" ogłoszonym przez Fundację Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego. Dyplomy wręczała Pani Prezes Fundacji dr Anna Dobrowolska i Czesław Śleziak Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.
Pierwsze miejsce zajął Pan MARCIN KARCZ z Cieszyna za projekt urządzenia o nazwie BAZYL przeznaczone do neutralizacji zanieczyszczeń powstałych podczas eksploatacji kotłów węglowych.
Drugie miejsce zajął Pan JAROSŁAW PALIWODA z Łodzi za projekt urządzenia o nazwie ŚWIDEREK przeznaczonego do filtrowania spalin z pieców wolnostojących, kominków, pieców centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Trzecie miejsce zajął Pan MICHAŁ LIS z Krakowa, który przesłał dwa projekty.
PIERWSZY PROJEKT to wkładka do paleniska pieca tradycyjnego.
DRUGI PROJEKT to nakładka na komin oczyszczająca gazy wylotowe poprzez kąpiel w roztworze wodnym .
Do oceny nadesłanych prac Fundacja pozyskała znakomitych ekspertów ds. ochrony środowiska mianowicie, Panów: Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka – Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Mariusza Filipowicza - Kierownika Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr Roberta Kubicę – adiunkta, pracownika naukowego Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, dr hab. prof. P. Cz. Rafała Kobyłeckiego – Zastępcę Kierownika Katedry Inżynierii Energii, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, dr Marcina Głodnioka – specjalistę ds. inżynierii środowiska z Głównego Instytutu Górnictwa .
Patronatami honorowymi Ogólnopolski Konkurs „Koniec Smogu objęli :
Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa,
Przewodniczący Polskiej Izby Ekologii Pan Czesław Śleziak,
Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Górniczego prof. zwycz.dr hab. inż. Pan Stanisław Prusek.

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury