Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

MICHAŁ LIS z Krakowa został Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „KONIEC SMOGU" zorganizowanego przez Fundację Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego, za projekt WKŁADKI DO PIECA ZMIENIAJACA SPALANIE PRZECIWPRĄDOWE NA SPALANIE WSPÓŁPRĄDOWE . 

Lis Michał

Laureat sam osobie mówi: „ posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłem WSOSP (Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych) w Dęblinie i jestem żołnierzem zawodowym o specjalizacji pilot samolotów transportowych, pracuję w 8BLTr (8 Bazie Lotnictwa Transportowego) na Balicach. Dodatkowo ukończyłem magisterskie studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku: mechanika i budowa maszyn, o specjalności: lotnictwo. Wynalazczość traktuję jako hobby i do tej pory nie brałem udziału w żadnych konkursach, a innowacyjne rozwiązania wykorzystywałem jedynie na własne doraźne potrzeby. Wysyłałem również propozycje różnych innowacyjnych rozwiązań do licznych podmiotów, ale one były zainteresowane jedynie istniejącymi, działającymi i sprawdzonymi już rozwiązaniami niż inwestowaniem w ich badanie i rozwój. Posiadam dwa zgłoszenia patentowe w UP RP."

Celem Ogólnopolskiego Konkursu „Koniec Smogu" było zaprojektowanie urządzenia do ograniczenia bądź likwidacji gazów spalinowych z kominów w gospodarstwach domowych,

które byłyby łatwe do zainstalowania, uniwersalne t. j. do zastosowania w różnego rodzaju paleniskach, w niskiej cenie i mało kosztowne w eksploatacji. Z pośród wielu nadesłanych projektów zaprezentowana „WKŁADKA...." w największej mierze spełniała wymagane kryteria, pomimo że nie była przeznaczona do zainstalowania na komin.
a. łatwość w instalacji – po prostu wkłada się do paleniska i mocuje,

b. uniwersalność -mogą być instalowane w starych piecach różnego rodzaju np. w kaflowych

i centralnego ogrzewania,

c. niska cena - około 150 PLN (cena dla pieca kaflowego, a dla kotłów CO ze względu na dużą komorę załadunkową cena zaczynałaby się od około 300 PLN). Warto wspomnieć, że wkładkę można wykonać w systemie modułowym, co pozwoli składać ją jak klocki do pożądanych rozmiarów.

d. koszt eksploatacji – w zależności od używanego paliwa oraz zwiększenie wydajności cieplnej od każdego wkładu paliwa.

W związku z tym, że bardzo duża ilość zanieczyszczeń niskoemisyjnych z pieców starego typu, powstaje poprzez niewłaściwy i mało wydajny proces spalania ( tzw. spalanie przeciwprądowe) i często połączony jest z niewłaściwą techniką palenia, to najlepszym sposobem redukcji tak powstających zanieczyszczeń jest niedopuszczenie do ich powstawania, poprzez zmianę procesu spalania na stosowany w kotłach nowego typu (tzw. spalanie współprądowe). Najprostszym sposobem jest umieszczenie w palenisku odpowiedniej wkładki, która zmieni spalanie przeciwprądowe na współprądowe.

Konstrukcja WKŁADKI pozwala na spalanie dolne współprądowe, co umożliwia dokładanie wkładu na górę złoża. Ewentualna regulacja wielkości szczelin może służyć do regulacji mocy grzewczej pieca. Generując zawirowania spalin, usprawnia mieszanie ich z powietrzem wtórnym wydłużając jednocześnie czas procesu spalania w palenisku co skutkuje pełniejszym dopalaniem związków lotnych, które nie wydostają się z komina oraz większą sprawnością cieplną.

Produkcja tego urządzenia na dużą skalę przyniosłaby wielkie zyski producentowi, bo zakładamy, że dużą część społeczeństwa byłoby stać na to proste urządzenie zanim kupią sobie piec ekologiczny wyższej generacji, także Gminy i Sołectwa mogłyby wesprzeć uboższe rodziny .

Największym zyskiem dla nas wszystkich byłaby duża poprawa czystości powietrza, a tym samym zmniejszenie zapadalności na choroby powstające na skutek SMOGU.

 

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury