Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

                Rok 2017 zakończył się sukcesem dwóch realizowanych projektów a mianowicie:

 

1. Zorganizowaniem Ogólnopolskiego Konkursu pt. „KONIEC SMOGUna zaprojektowanie taniego urządzenia do pochłaniania lub zmniejszenia niskiej emisji spalin dla gospodarstw domowych.

Konkurs został ogłoszony w marcu 2017 r. Pomimo, że temat był trudny, zgłoszono kilkanaście bardzo ciekawych propozycji. W dniu 1 grudnia Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, wybrała Laureata Konkursu, którym został Pan mgr inż. Michał Lis z Krakowa za projekt: „ WKŁADKA DO PIECA ZMIENIAJACA SPALANIE”.

           Za pomoc w realizacji projektu ”KONIEC SMOGU” wielkie podziękowania należą się Panu Czesławowi Śleziakowi Przewodniczącemu Rady Polskiej Izby Ekologii, Pani dr Krystynie Kubicy – pracownikowi naukowemu, międzynarodowemu ekspertowi do spraw ochrony środowiska. Także Kapitule Konkursu do której Fundacja pozyskała znakomitych ekspertów ds. ochrony środowiska mianowicie, Panów: Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka – Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej i dr Roberta Kubicę – adiunkta, pracownika naukowego Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Mariusza Filipowicza - Kierownika Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. prof. P. Cz. Rafała Kobyłeckiego – Zastępcę Kierownika Katedry Inżynierii Energii, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, dr Marcina Głodnioka – specjalistę ds. inżynierii środowiska z Głównego Instytutu Górnictwa.

         Obecnie Fundacja przygotowuje materiały do opatentowania projektu oraz poszukuje odpowiednich producentów urządzenia.

IMG 5467-2 na strone

Na Gali Eko-Laury 2017 PIE wręczono dyplomy

finalistom dopuszczonym do końcowego etapu

Konkursu , Michałowi Lisowi, Marcinowi Karczowi,

Jarosławowi Paliwodzie.

  Lis Michał na strone

 Laureat Konkursu Michał Lis

 

1.Aukcja Charytatywna „ŚWIAT W OBRAZACH 2017”.

            Jak co roku Fundacja zorganizowała w ramach cyklu „Młoda Plastyka Śląska” już czwartą aukcję charytatywną pt. ”ŚWIAT W OBRAZACH 2017” na rzecz promocji i wsparcia młodych plastyków oraz zapoznania odbiorców z najnowszymi pracami uznanych artystów plastyków. Aukcja miała miejsce w Hotelu MONOPOL w Katowicach w dniu 21 października 2017 roku. Patronatami honorowymi aukcję objęli Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. dr hab. Antoni Cygan.

             Aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział około 90 zaproszonych gości, dla których został wydrukowany folder z reprodukcjami obrazów i krótkimi notkami biograficznymi ich autorów.   Uroczystość uświetnili koncertem młodzi artyści muzycy z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego.

             Na aukcję dostarczono 28 obrazów, z tego wylicytowano 17 obrazów za sumę 37.500.00zł, z tego należność dla plastyków wyniosła 30.600.00zł, dla Fundacji pozostało 6.900.00zł. Zysk z aukcji został przekazany na doposażenie ognisk plastycznych dla najmłodszych dzieci i młodzieży oraz na nagrodę dla wyróżniających się studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

           Serdeczne podziękowania należą się naszym mecenasom i współorganizatorom w szczególności Pani dr Renacie Bonczar- Poloczek, Panu Stanisławowi Więckowi i jego Fundacji Stanisława Więcka, a także mediom, które o nas pisały, mówiły i pomagały w nagłaśnianiu wydarzenia. Dziękujemy też artystom plastykom, którzy zrezygnowali ze swoich honorariów na szczytny cel a w szczególności: Pani Wilmie Duda Gracz, Panom; Stanisławowi Mazusiowi, Adrianowi Poloczkowi, Pawłowi Kotowiczowi oraz artystom ,którzy również przekazali na szczytny cel część swojego honorarium .

         Fundacja składa również serdeczne podziękowania gościom licytującym te wspaniałe dzieła sztuki, wśród których swoją hojnością wyróżnili się : Stanisław Więcek, Danuta Dramska, Maria Tokarska oraz inni wszyscy, których nie wymieniono. 

IMG 0009-1

IMG 0026

IMG 0012

IMG 0047

IMG 0037

IMG 0045

IMG 0046

IMG 0049-1

IMG 0057-2

 IMG 0030-1

IMG 00378

 

 

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury