Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

opt

Jak co roku prosimy o wsparcie 1% od podatku Fundacji Młodzi Twórcy im.prof. Piotra Dobrowolskiego, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celami statutowymi Fundacji Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego Nr KRS : 0000355622 ,są wspieranie, promocja i pomoc dla młodych twórców, głównie w zakresie kultury. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Śląski Shakespeare” na wiersze i scenariusze teatralne i filmowe, do tej pory wypromowaliśmy 48 młodych poetów i scenarzystów, w tym wsparliśmy nagrodami finansowymi 24 laureatów. Fundacji udało się zrealizować trzy spektakle teatralne wg nagrodzonych scenariuszy. Na potrzeby młodych uzdolnionych plastyków powstał cykl „Młoda Plastyka Śląska”, w ramach którego zorganizowano 10 wernisaży i wystaw obrazów oraz trzy aukcje charytatywne, z których dochód przeznaczono na wsparcie autorów wystawianych obrazów, a także na wsparcie ognisk plastycznych dzieci i młodzieży. Wspieraliśmy także młodych muzyków i aktorów , którzy uświetniali uroczyste gale wręczania nagród, a także organizowane wernisaże.

W 2017 roku , uznano że zdolną kreatywną młodzież dobrze byłoby zainteresować walką ze smogiem, który jest zabójczy dla środowiska naturalnego, a w szczególności dla zdrowia .Zorganizowano Ogólnopolski Konkurs pt. „Koniec Smogu”, na dostępne, niedrogie urządzenie do pochłaniania spalin w gospodarstwach domowych. Konkurs wygrał młody inżynier z Krakowa.  

Bieżący rok obok wspierania rozwoju kultury, będzie poświęcony pomocy we wdrażaniu do produkcji tego wynalazku.

Pomimo, że Fundacji udało się wesprzeć i zrealizować wybrane projekty, jest to nadal „kropla w morzu potrzeb”. Na pocztę mailową Fundacji każdego dnia napływają prośby o wsparcie i pomoc w zrealizowaniu pomysłów i projektów, które niewątpliwie przyniosłyby korzyści i pożytek społeczeństwu. Stąd nasza gorąca prośba o 1% od podatku, za który z góry dziękujemy.

1% od podatku PIT, prosimy przekazywać na Nr KRS: 0000355622, Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

 

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury