Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Koniec smogu-dalszy ciąg 21.o3.2018
W wyniku zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu „KONIEC SMOGU" na projekt urządzenia likwidującego niską emisję spalin w gospodarstwach domowych, podjęto dalsze kroki w celu wdrożenia zwycięskiego projektu.
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Krakowie pod przewodnictwem Członka jury Konkursu Pana prof. dr hab. inż. Mariusza Filipowicza - Kierownika Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Akademii Górniczo-Hutniczej . Rozmowy dotyczyły przeprowadzenia badań pilotażowych , które pozwoliłyby już konkretny produkt wprowadzić do produkcji i przekazać w ręce użytkowników, czyli dla posiadaczy starych i nowych pieców i kotłów , które jak do tej pory nie posiadają zdolności odpowiedniego stopnia ograniczenia smogu. Tak jak założono w regulaminie Konkursu , urządzenie to ma spełniać kryteria uniwersalności, łatwości w instalowaniu, bezpieczeństwa w użytkowaniu i niskiej ceny. Chcielibyśmy do współpracy pozyskać zainteresowanych walką ze smogiem, sponsorów, darczyńców zarówno instytucjonalnych jak i osoby fizyczne .

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury