Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim , przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. W 1968 roku w Katowicach powstał Uniwersytet Śląski, w którym podjął pracę jako młody naukowiec już z tytułem doktora. Z Uniwersytetem Śląskim był związany do końca życia. Piastował wiele stanowisk, między innymi jako wieloletni dyrektor ( 15 lat) Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, zapraszano go także do współpracy z innymi Uczelniami w Polsce i za granicą. Był wielkim erudytą, z pod jego pióra wyszło wiele cennych opracowań jak np.: "Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskim w latach 1918 -1939. ", "Zachodnioniemiecka myśl polityczna a pokojowe współistnienie i odprężenie" i inne.

 Obok badań naukowych nad pokojowym współistnieniem, współpracą europejską w zakresie euroregionów i innych, dużą część swojej pracy poświęcił rozwojowi intelektualnemu swoich podopiecznych czyli studentów, doktorantów, doktorów habilitowanych, a także ocenianiem dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesorskiego.

Kochał młodzież, znał jej potrzeby i trudności z jakimi musiała walczyć aby osiągnąć wytyczony cel. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy w rozwiązywaniu problemów naukowych. Był opiekunem merytorycznym wybitnych i znanych naukowców, dziennikarzy, społeczników, dyplomatów. Aby kontynuować jego szlachetne idee wspierania naukowych dążeń młodych ludzi, przyjaciele i rodzina śp. zmarłego Prof. Piotra Dobrowolskiego założyli niniejszą Fundację. Zamierzeniem Fundacji jest też pomoc w realizacji istniejącego już Konkursu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego za najlepszy doktorat z zakresu niemcoznawstwa, który to konkurs został ustanowiony w 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.