Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

DO TWÓRCÓW

Fundacja zaprasza młodzież do zgłaszania swoich prac i projektów twórczych, w kategoriach: nauka, literatura, plastyka, technika, muzyka itp., celem kwalifikacji do nagród, stypendiów, promocji. 

Zapraszamy też do wspóltworzenia programu dziłalności Fundacji, do zgłaszania nowych prozycji i projektów do realizacji, zgodnych z z założeniami statutu Fundacji, a nawet jeżeli projekt byłby tak oryginalny i godny realizacji, można w wyjątkowych wypadkach statut uzupełnić o nowe punkty. 

 

DO MECENASÓW, SPONSORÓW, OFIARODAWCÓW, PARTNERÓW

Zwracamy się z gorąca prośbą do wszystkich Tych, którzy rozumieją jak ważny jest dla kraju rozwój twórczy młodych pokoleń, którzy mogą wspomóc i akceptują ideę naszej działalności społecznej, o wsparcie dowolną ilością środków lub w każdej innej postaci. Problemy wspierania rozwoju młodych zdolnych ludzi, były znane od pokoleń, nie byłoby Mozarta, Michała Anioła, Curie-Skłodowskiej i innych, gdyby dla rozwoju swoich talentów nie znaleźli wsparcia materialnego potężnych mecenasów. Dzięki ich dziełom, znamy także nazwiska tych, którzy przyczynili się pośrednio do ich powstania. Każdy naród, każde społeczeństwo historycznie rzecz ujmując jest wielkie wielkością swoich wybitnych jednostek. Fundacja podjęła trud wspierania pasji, zapału i talentu młodych ludzi. Od zrozumienia tej jakże ważnej potrzeby społecznej i ilości możnych mecenasów, ich zaangażowania, możliwości i wspaniałomyślności zależy powodzenie całego przedsięwzięcia, a w konsekwencji osiąganie wyższego poziomu życia przez całą naszą społeczność.

 Dla wszystkich, którzy wesprą działania Fundacji, proponujemy jako gratyfikację:
- informowanie naszych Patronów medialnych o wkładzie Firm i osób prywatnych, celem promocji w środkach masowego przekazu,
- eksponowanie informacji o roli i udziale darczyńców w oficjalnych publikacjach Fundacji,
- umieszczenie informacji reklamowych Firmy wspierającej w materiałach wydawanych przez Fundację,
- zagwarantowanie powierzchni reklamowej w publikacjach książkowych,
- umieszczenie logotypu i nazwy sponsora w korespondencji tradycyjnej i mailowej tworzonej na potrzeby Fundacji,
- umieszczenie hiperłącza do strony WWW wskazanej przez darczyńcę na stronie Fundacji,
- zarezerwowanie miejsca reklamowego dla banerów reklamowych i stoisk podczas trwania imprez artystycznych i naukowych organizowanych przez Fundację,
- wymienianie nazwy darczyńców publicznie podczas organizowanych spotkań, konferencji i innych,
- reklamę na stronie internetowej Fundacji,
- inne uzgodnione z mecenasem działania promocyjno-reklamowe. 

Na wszelkie zapytania i wątpliwości odpowiemy drogą e-mailową, telefoniczną oraz podczas spotkań merytorycznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy 1% podatku przekazali na cele statutowe Fundacji.  

Dla realizacji celów Fundacji zostało utworzone następujące konto:
PKO BP S.A. nr rachunku: 20 1020 2313 0000 3202 0372 0935.

Jednocześnie przypominamy, że darowizny na działalność naukową, ustawowo podlegają odliczeniu, dla podmiotów posiadających osobowość prawną do wysokości 10% od dochodu na podstawie Art. 18 ust. I pkt. 4, Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 2000 nr 54 późn. 654 z późn. zmianami, a dla osób fizycznych 6% od dochodu na podstawie Art. 26 ust. I pkt.9, Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Dz. U. 2000 nr 14 późn. 176 z późn. zmianami.